Privacy Policy

Tres jolie 

Dit is de privacy policy van Bruidsgalerie Tres Jolie gevestigd aan Bisschopsmolenstraat 110, 4876 AR Etten-Leur. Onze privacy policy legt uit hoe wij data (informatie) verzamelen, gebruiken, delen en beschermen ten behoeve van onze website. Door onze website te gebruiken, begrijpt en accepteert u tot de verzameling en het gebruik van informatie ingevolge deze Privacy Policy. Onze Privacy Policy is toepasbaar op alle bezoekers, gebruikers en anderen die onze Service raadplegen (“Users”).

Wat voor informative verzamelen wij?

De informatie die u als gebruiker verstrekt.

Wij verzamelen en gebruiken de volgende informative die u verstrekt aan Bruidsgalerie Tres Jolie:

 1. Uw voor en achternaam;
 2. Uw geslacht;
 3. Uw adres;
 4. Uw telefoon nummer;
 5. Uw e-mail adres ;
 6. Communicatie tussen u en Bruidsgalerie Tres Jolie;
 7. Uw IP-adres; en
 8. Gegevens over uw activiteiten op onze website.

Log file informatie

Wij verzamelen informatie die uw browser verstrekt wanneer uw onze Service raadpleegt.

Deze informative kan het volgende bevatten:

 1. Browser type en versie;
 2. Tijd en datum van uw website bezoek;
 3. De tijd die u besteed op onze pagina’s;
 4. De pagina’s die uw bezoekt op onze website; en
 5. Andere statistieken.

Hoe gebruiken wij uw informatie?

Wij gebruiken uw informatie om uw te assisteren in het gebruiken van onze Service. Dit is hoe wij dit doen:

 1. Het onthouden van informatie, zodat uw dit niet opnieuw hoeft in te voeren als u onze website gebruikt;
 2. Het aanbieden, verbeteren, testen en monitoren van het rendement van onze Service;
 3. Het tracken van data zoals aantal bezoekers, traffic en demographische patronen;
 4. Het vaststellen van technologische problemen;
 5. Het ontwikkelen en testen van nieuwe producten en features;
 6. Bellen of e-mailen als dit nodig is om onze Service uit te voeren; en
 7. Het informeren over nieuwe producten en diensten.

Delen van informatie aan derden

Wij delen alleen uw informatie met derden als dit noodzakelijk is om een overeenkomst met u uit te voeren of om te voldoen aan wettelijke eisen.

Change of control

Als Bruidsgalerie Tres Jolie een deel of geheel van haar bezittingen verkoopt (bijv. Bij een acquisitie, fusie of faillisement) kan het zijn dat uw data hiervan een deel uitmaakt. De koper dient zich integer te stellen ten opzichte van de afspraken die zijn gemaakt in deze Privacy Policy.

Wettelijke verzoeken en het weerhouden van schade

Indien het geval dat Bruidsgalerie Tres Jolie een wettelijk verzoek ontvangt (bijv. Huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of sommering) kan het mogelijk zijn dat Bruidsgalerie Tres Jolie uw informatie benaderd en/of deelt.  Hetzelfde is het geval wanneer wij erop vertrouwen dat dit nodig is om illegale activiteiten te voorkomen. Inzicht in uw informatie mag voor een verlengde periode worden ingezien als het deel uitmaakt van een gerechtelijke plicht, overheidsonderzoek, onderzoek naar overtredingen van onze policies of andere onderwerpen die zouden kunnen leiden tot de preventie van schade.

Veiligheid en beveiliging

Bruidsgalerie Tres Jolie heeft geschikte technologische en organisatorische maatregelen getroffen om de veiligheid van uw informatie te waarborgen tegen verlies of onwettige processen. Hoewel deze maatregelen zijn getroffen, kan Bruidsgalerie Tres Jolie de veiligheid van uw data niet garanderen. Bruidsgalerie Tres Jolie kan ook niet garanderen dat de informatie van deze Service word gebruikt, ter beschikking word gesteld of word vernietigd. Wij verzoeken daarom dat u een bijdrage doet om ons hierbij te assisteren. U bent verantwoordelijk voor het instandhouden van de discretie van uw unieke wachtwoorden en account informatie. Verder bent u verantwoordelijk voor het controleren van toegang tot u emails tussen Bruidsgalerie Tres Jolie en uzelf, voor altijd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy en veiligheidsmaatregelen van iedere andere organisatie.

Retentie periode

In overeenstemming met de wet, behoud Bruidsgalerie Tres Jolie uw gegevens niet langer dan nodig is voor de doelen waarvoor deze verzameld zijn.

Inspectie of correctie

Als u wenst de gegevens in te zien die Bruidsgalerie Tres Jolie van u heeft verzameld of als u deze wilt aanpassen of verwijderen kunt u contact opnemen met info@bruidsgalerietresjolie.nl

Applicaties, websites en diensten van Derden

Bruidsgalerie Tres Jolie is niet verantwoordelijk voor de praktijken van derden of diensten die van onze Service zijn gelinkt naar hen, inclusief de informatie of content hierin. Wij verzoeken u te onthouden dat onze Privacy Policy niet geldt als u een link gebruikt om van onze Service naar een andere applicatie, website of service te gaan. Uw browsing en interactie op iedere derde partij applicatie, website of service zijn onderworpen aan hun eigen regels en policies.

Kinderen en privacy

Onze service is niet gericht aan iedereen onder de leeftijd van 13 jaar. Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen onder 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en bewust bent van het feit dat wij informatie hebben verzameld van een kind, neem dan contact met ons op via info@bruidsgalerietresjolie.nl. Als wij ervan bewust zijn dat wij informatie hebben verzameld van een persoon onder 13 jaar zonder ouderlijke verificatie, zullen wij de benodigde stappen nemen om deze informatie te verwijderen van onze servers.

Aanpassingen in de privacy policy

Wij kunnen om de zoveel tijd onze Privacy Policy aanpassen. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen door de nieuwe Privacy Policy op deze pagina te uploaden. U bent geadviseerd om periodisch onze Privacy Policy na te gaan. Aanpassingen die zijn gemaakt zijn direct toepasbaar als deze zijn upgeload op deze pagina.

Contact

Als u vragen heeft met betrekking tot onze Privacy Policy of onze Service, stuur dan gelieve een email naar info@bruidsgalerietresjolie.nl.

 

 

Let’s keep in touch

Volg ons op social media